Beantwoording vragen van de Raad van State

De Raad van State heeft 2 vragen over de besluitvorming van de gemeenteraad inzake het bestemmingsplan Fluvium Midden / Westervoortsedijk. ...Lees meer 

  Stadsblokken en Meinerswijk

In 2012 is er een uitgebreid participatieproces gehouden in Arnhem, waar de uitkomsten duidelijk waren: Het gebied moet vooral groen blijven, met enkele recreatieve functies. Al enige tijd stoeit de gemeenraad met een voorstel, waarbij een woonwijk gebouwd kan worden in het gebied en zelfs hoogbouw ...Lees meer 


 
De perspectiefnota mei/juni 2016

In de perspectiefnota worden de contouren geschetst voor de begroting in het najaar. Bijgaand de tekst die fractievoorzitter Lea Manders heeft uitgesproken. ...Lees meer 

  AZC

Wat Zuid Centraal betreft verdient het proces voor het huisvesten van een AZC in Elderhoeve geen schoonheidsprijs. ...Lees meer